ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

Λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος αναζητά η ΑΑΔΕ

Εφορίες και Ελεγκτικά Κέντρα έχουν λάβει εντολή να «ξεσκονίσουν» χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις

«Ραβασάκια» με πρόστιμα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που «ξέχασαν» να υποβάλουν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2017 άρχισε να στέλνει η ΑΑΔΕ, ενώ στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται ακόμη χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, οι γνωστές Μ.Υ.Φ., μπορεί να καταργήθηκαν πριν από ένα έτος με την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας myDATA αλλά η Εφορία δεν ξέχασε τους «αμελείς» φορολογούμενους.

Με e-mail που στέλνει, τους ενημερώνει για τις πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους για παραβάσεις που έγιναν στο παρελθόν και τους καλεί να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανέρχονται σε 100 ευρώ για όλες τις εκπρόθεσμα υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, ή και για όλες τις μη υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις, που αφορούν στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Την ίδια ώρα, στο σκάνερ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Εφορίες και Ελεγκτικά Κέντρα έχουν λάβει εντολή να περάσουν από «κόσκινο» παλιές υποθέσεις με παραβάσεις προχωρώντας άμεσα στην έκδοση και την κοινοποίηση των πράξεων επιβολής προστίμου και οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των υποθέσεων που θα μπουν οριστικά στο αρχείο.

Τα σημειώματα με την επιβολή των προστίμων και των φόρων θα πρέπει να έχουν φθάσει στους φορολογούμενους πριν την εκπνοή του 2023 καθώς σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.

Στο στόχαστρο βρίσκονται:

 Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2017 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση τα αναδρομικά που έχουν εισπράξει, η ΑΑΔΕ θα στείλει «ραβασάκια» με το ποσό το φόρου που έχει προσδιοριστεί από τον φόρο-ελεγκτικό μηχανισμό.
• Υποθέσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2017 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών τις γνωστές ΜΥΦ.
• Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2014, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2020.
• Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2012 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
• Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2007, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι οποίες παραγράφονται στη 15ετία

ΑΑΔΕ