ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ.

 


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ; ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ; 

ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852/2010 ΦΕΚ 87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 Άρθρο 58 

Αρμοδιότητες του δημάρχου 

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. 

β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. 

γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της. 

δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 

ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος. 

ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τιςξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου. 

η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. 

θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. 

4. Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί. 

5. Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. 

6. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδημάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου.


ΑΡΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟ.

ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ. ΤΟ ΟΤΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΥΠΟ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ. ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ. 

ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ, ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ. ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΤΩΡΑ ΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΙΔΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ; 

ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤ' ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ, ΠΙΕΖΟΥΝ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ. ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΒΟΥΛΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ.

ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΡΑΤΗ, ΕΝΩ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΧΙ. ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΙ. ΑΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ; ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ; ΓΙ' ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. ΘΑ ΣΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΕΙΣ; ΔΕΝ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕΣ ΝΑ ΣΚΥΒΕΙΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΟΥ; 

ΤΩΡΑ ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.
 
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.


ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΑΞΙΑΚΟ
 

 ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ
 
 
ΟΙ 12 ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 ΟΙ 18 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 

 
 ΟΙ 3 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 


 
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 33 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΥΝ 2 ΝΟΜΩΝ 
 

 
 
Η ΓΝΩΣΗ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
 

 
 


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ


ΠΗΓΗ

https://erifylh.blogspot.com/2021/04/blog-post_517.html?fbclid=IwAR3BP0ugHtWYa57g9qlSV6fe8IyWbRIG7mmlcz3aN0NJwi_6qBwTJZOHky8


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΖΕΜΕΝΗ,

 ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,

 ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.


1. ΑΡΧΙΚΗ - ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ:
 http://www.artemis-sorras.gr

2. ΠΡΟΤΑΣΗ 600 ΔΙΣ: http://600dis.oramaellas.gr

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ: http://dimoi.oramaellas.gr

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: http://trapeza-anatolis.oramaellas.gr

5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΧΣ: http://txs.oramaellas.gr

=======================

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ- Ε.ΣΥ."

http://alfeiospotamos.gr/?p=11184

=======================

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

http://alfeiospotamos.gr/?p=17627

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ:

http://alfeiospotamos.gr/?p=17647

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

http://alfeiospotamos.gr/?p=18373

=======================

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ SITE ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:

https://www.e-synews.gr 

=======================

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ:

https://ypomnima.artemis-sorras.gr/

=======================

ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: https://www.aitherikigrafi.gr/

=======================

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINKS

http://energoi-ellhnes.blogspot.gr/

http://alfeiospotamos.gr/

http://alfeiospotamos.blogspot.gr/

http://spametadesma.blogspot.gr/

http://sorrasgegonota.wordpress.com/

=======================

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ

 ΤΟΥ πρώην ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» .

http://alfeiospotamos.gr/?p=10768

=======================

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

http://e-sy.gr/grafia-e-si/


ΠΗΓΗ   https://kleagenis.blogspot.com/