ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΣΤΗΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ. ΕΜΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΣΤΗΡΕΥΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΥΓΜΗ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΥΝΑΣΤΙΑΣ ΜΑΣ.

 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΑΣΥΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΞ' ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ.


ΝΟΜΟΣ 3852 ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

Άρθρο 1
Σύσταση δήμων

1. Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοΔιοίκησης.


ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΝΩ ΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΧΟΥΝ ΑΣΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 96 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Άρθρο 96
Συμμετοχή δήμων σε προγράμματα

 Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ή του οικείου οργάνουΔιοίκησης του νομικού προσώπου, μπορούν να συμμετέχουν και να συγχρηματοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραμμάτων και μέτρων, εφόσον οι δράσεις τους, ανεξαρτήτως εάν συνάπτονται μεΑρμοδιότητες των δήμων, συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.


ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. π.χ. ΑΡΘΡΟ 100

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΕΟΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΙ. ΟΜΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ;

Άρθρο 107
Επιχειρήσεις δήμων

1.     Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον: 

α) μία κοινωφελή επιχείρηση, 

β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), 

γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμένους δήμους, και 

δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενού μένους δήμους.

2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού.


ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.


ΜΕΡΟΣ Η΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Άρθρο 259
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων

1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,

β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,

γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ποσοστό 11,3% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.»

2. Το υφιστάμενο, κατά το έτος μεταφοράς, κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο στους δήμους, εφόσον είναι ανώτερο από τα έσοδα που προκύπτουν από την παραγράφο 1, καλύπτεται με αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ αυτής, σε βάρος των αντιστοίχων κωδικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σε βάρος των ποσοστών των πόρων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 260, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

3. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α΄ αυτής, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων, ενώ τα λοιπά έσοδα της παραγράφου 1, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων.


12% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. + 20% ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ + 11,3% ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΤΑ ΤΑ 2/3 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. ΤΟ 1/3 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΕΛΛΗΝΑ!

ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ. ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΠ' ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;)


Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2012 για την απόδοση του ενός τρίτου (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω παραγράφου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ΄ έτος ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών, καθώς και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων, όπως επίσης τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής τους, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών εκάστου. Στα χαρακτηριστικά αυτά συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων.

. Οι πιστώσεις από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους,(ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ=ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ)  με τους οποίους επιχορηγούνται οι δήμοι, για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών τους (πρώην ΣΑΤΑ), προορίζονται κάθε έτος για την εκτέλεση έργων και την πραγματοποίηση δράσεων, στο σύνολο καταρχήν των κοινοτήτων, έκαστου εξ’ αυτών, με την επιφύλαξη έργων, προμηθειών, μελετών και λοιπών δράσεων που υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων ή ιδίων πόρων, αλλά αφορούν περισσότερες της μίας κοινότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια, το ποσοστό επιμερισμού των ανωτέρω πιστώσεων στις κοινότητες, ο τρόπος αναπλήρωσης των αναλογούντων ποσών σε περίπτωση εκχώρησης, ενεχυρίασης ή δέσμευσης με οποιονδήποτε τρόπο των προς επιμερισμό πιστώσεων.

ΕΔΩ ΜΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΓΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΥΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 120% ΩΣΤΕ ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΕΞΩ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΟΡΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΕΛΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΥΛΩΝΟΥΝ ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ. ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ. Η ΕΙΔΗΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ,


5. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του και η τελική εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Η κατανομή των εσόδων της προηγούμενης παραγράφου στους δικαιούχους γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα κριτήρια για κάθε μορφής έκτακτη επιχορήγηση των δήμων.


ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ. ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ. 

ΟΜΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 4389/2016 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΕΙΔΗΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ, ΤΑ ΚΑΝΕΙ Η Α.Α.Δ.Ε. ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Η Α.Α.Δ.Ε ΔΕΝ ΔΩΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ; ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ!


Άρθρο 264
Πιστοληπτική Πολιτική Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες

1. Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά Ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προύποθέσεις: 

α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών 

β) το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

3. Προπληρωμές από τους Κ.Α.Π. (ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ=ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΠΙΟ ΠΡΙΝ) προς τους δήμους και τις περιφέρειες από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καταβάλλονται εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) ο δήμος ή η περιφέρεια έχει εξαντλήσει το σύνολο των δημοσιονομικών του δυνατοτήτων και ιδίως αυτών που έχουν σχέση με την είσπραξη ιδίων εσόδων, (ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΙ ΜΕ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙ' ΑΥΤΟΝ. ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ..... ΚΑΡΙΛΑ ΣΤΗ ΚΑΡΙΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ.)

β) το αντικείμενο της προπληρωμής αφορά στην κάλυψη ανελαστικής δαπάνης, 

γ) υπάρχει δυνατότητα οικονομικής αναπλήρωσης εντός ενός ημερολογιακού έτους και 

δ) η προκαταβολή δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 150% του ύψος της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου ή της περιφέρειας από τους Κ.Α.Π..


Άρθρο 265
Προϋποθέσεις και όροι δανεισμού

5. Εγγυήσεις του Δημοσίου για τη σύναψη δανείων παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Η εγγύηση μπορεί να παρέχεται με όρους που αφορούν τη χρονική διάρκεια, τις προϋποθέσεις για την παροχή και εξόφληση του δανείου και τις ασφάλειες που πρέπει να παράσχει ο δανειζόμενος, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η εκχώρηση πόρων. (ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ; ΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ!!!!)

7. Η διάρκεια και η είσπραξη των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που είχαν εκχωρήσει οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή εκχωρούν οι περιφέρειες για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των δανείων, παρατείνεται αυτοδικαίως έως την πλήρη εξόφληση των δανείων αυτών.


ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Α.Α.Δ.Ε. + ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΠΡΩΧΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥΣ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΠΑΛΙ ΜΠΙΖΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ;

ΕΚΕΙ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΕ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 1.
ΚΑΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ, ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

ΑΡΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΔΗΜΟΙ. ΜΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΙΔΡΥΘΕΙ Η Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ;

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ. ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΛΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΡΑΤΩΔΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΟΤΙ ΕΝΩ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΑΣ.

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΛΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. π.χ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ή ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΦΗΣΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ. ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛΑΣ" ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΜΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ. (ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ). ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ, ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΔΑΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ ΞΑΝΑΠΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.

ΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ. ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΝΗΣΙΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΝΙΚΟΥΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΕΜΕΙΣ. ΠΑΡΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΛΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΞΑΝΑΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΑΥΤΟΧΘΩΝΑ ΙΘΑΓΕΝΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. ΕΧΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ. ΜΗΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΚΛΑΒΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΘΕΣΗ.

ΘΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ. 


Η ΓΙΔΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΠΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΟΥΜΕ. ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΛΕΒΕΙ.

ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΥΝΑΜΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΟΥΤΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΝΤΟΛΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ.


ΑΦΟΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ, ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΝΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  ΧΤΥΠΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΕΞΟΝΤΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΙΣΧΥΝΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΝΟΜΟΥΣ) ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΝΕΓΗ 


     ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ε.ΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ ΣΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Η ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΗΘΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΟ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ, ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ.

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ 

ΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

 

   

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΙΦΥΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΔΙΚΑΙΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

https://erifylh.blogspot.com 

E-MAIL: erifylh.blog@gmail.com 


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/erifylh.blogspot/

TWITTER: https://twitter.com/ErifylhBlogspot

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/erifylh_blog/


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚΣ:

https://e-sykissamou.blogspot.com

https://toploiotonfaiakon.blogspot.com 


 

ΠΗΓΗ!