ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

Η ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΟΣ Α΄
 Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε δημιουργήθηκε στίς  04/12/2001

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Παρουσιάζει σημαντική κερδοφορία, χωρίς να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημαντική παράμετρος για τις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνει είναι, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές αναπτυξιακών δράσεων / παρεμβάσεων που επιχειρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Εκτός από τη διαχείριση των ακινήτων και του τροχαίου υλικού, οι δράσεις της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επικεντρώνονται και στην προστασία του περιβάλλοντος στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση των εκπομπών αερίων, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, καθώς και με έργα βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων»


Παρόλα ταύτα μέσα στο καταστατικό της έχει ως αντικείμενο και την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων και  την παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).

1. Η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας. Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται: 
α) η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, 
β) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν, 
γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν, 
δ) η διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, η αγορά ή η πώληση ακινήτων, η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών, η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων, 
ε) η ανέγερση και εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων, 
στ) η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων, 
ζ) η μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς το σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που της ανήκει ή που διαχειρίζεται, 
η) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου - εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού για ζητήματα που εμπίπτουν στο σκοπό της, 
θ) η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων, ι) η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομική υποδομή, 
ια) η μέριμνα για την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, 
ιβ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.»

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΓΑΙΑ ΟΣΕ 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι 100% μέτοχος των εταιρειών:

  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της το ιδρυτικό κεφάλαιο της ανέρχεται σε 148.202,49
Και μοναδικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το ν. 3891/2010

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης, το χρέος του ΟΣΕ προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών στο Δημόσιο.


Με ανακοίνωση της με το ΦΕΚ 3482/16-05/2002 ο ΟΣΕ θα καλύψει τις 4.999 ονομαστικές μετοχές και ο Ανδρέας Ζαχόπουλος θα καλύψει μια ονομαστική μετοχή


Εφόσον γνωρίζουμε οτι ο ΟΣΕ ΑΕ ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο εξ ολοκλήρου αλλά και οι Θυγατρικές του  οπως αναφέραμε πιο παραπάνω πως ο νομικός σύμβουλος της ΟΣΕ κατέχει ονομαστική μετοχή της ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ ?
Δεν είχε να την καλύψει η ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ ?
Επομένως ο κ.Ζαχόπουλος εκτός από την ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ έχει και μετοχικό κεφάλαιο στις θυγατρικές της ΓΑΙΑ ΟΣΕ που όπως θα δείτε στο β΄μερος του άρθρου είναι εταιρείες ΑΠΕ.
Απο την ερευνά μου φαίνεται οτι ο κ.Ανδρέας Ζαχόπουλος εως το 2020 κατέχει ακόμα την θέση του νομικού Συμβούλου του ΟΣΕ.

Άρα έχει και ιδίο όφελος για όποιες ενέργειες κάνει.

Σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ ανέρχεται στα 42.149.200,00 €Εγώ ως Έλληνας πολίτης που μέχρι σήμερα εχω δαπανήσει ως Ελληνικό Δημόσιο δις ευρώ γιατί δεν κατέχω καμμία μετοχή?
Αλλά αντιθέτως χαρίζω και διαγράφω δις ευρώ σε όλα αυτά τα αρπακτικά που διαχειρίζονται δημόσιες περιουσίες.ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 36,18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
delagrammatika@gmail.com
6976653520